07/08/2566

รร.หอพระ เปิดภาคเรียนที่ 1/2566

07/08/2566

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

07/08/2566

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 1/2566

07/08/2566

โรงเรียนหอพระ ให้การต้อนรับนายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.พร้อมคณะ

07/08/2566

สุดยอดนักยกน้ำหนักคนเก่ง โรงเรียนหอพระ

06/08/2566

โรงเรียนหอพระ กิจกรรม “สระเกล้าดำหัวครูอาวุโสโรงเรียนหอพระ”

06/08/2566

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

06/08/2566

โรงเรียนหอพระ ร่วมแสดงความเสียใจ

06/08/2566

โรงเรียนหอพระ ร่วมกับวัดดับภัย งานประเพณีสงกรานต์

E-learning