23/08/2565

ส่งเสริมศักยภาพ ลูกหอพระ

23/08/2565

ค่ายเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น รร.หอพระ

23/08/2565

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

19/07/2565

โรงเรียนหอพระ รับการนิเทศติดตามการดำเนินตามนโยบาย Quick Policy

19/07/2565

โรงเรียนหอพระ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

08/07/2565

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนา สพฐ. 7 กรกฏาคม 2565

28/06/2565

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรม “ สืบสานอนุรักษ์ภาษาชาติ เชิดชูปราชญ์กลอน สุนทรภู่”

27/06/2565

งานนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหอพระ นำนักเรียนเข้ารับการทดสอบร่างกาย

E-learning
BK8