06/08/2566

โรงเรียนหอพระ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักยกน้ำหนักโรงเรียน

06/08/2566

โรงเรียนหอพระ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning” ประจำปีการศึกษา 2565

06/08/2566

โรงเรียนหอพระ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิพากษ์แผนปฏิบัติการ” ประจำปีการศึกษา 2565

06/08/2566

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รร.หอพระ ปีการศึกษา 2565

06/08/2566

พิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน โรงเรียนหอพระ ปีการศึกษา 2565

06/08/2566

โรงเรียนหอพระ ขอชื่นชมและแสดงความยินดี TCAS รอบ 1

06/08/2566

เลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนหอพระ ปีการศึกษา 2566

06/08/2566

นักเรียนที่ได้รับรางวัลต้นแบบเยาวชนฯ ในโครงการคนดีศรีเชียงใหม่

06/08/2566

เปิดบ้านวิชาการ รร.หอพระ “สืบสาภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2565

E-learning