25/03/2565

นักยกน้ำหนัก รร.หอพระ ชนะเลิศกีฬายกน้ำหนัก ศรีษะเกษเกมส์

23/03/2565

โรงเรียนหอพระ ให้การต้อนรับคณะกรรมการเตรียมการประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

22/03/2565

นักเทควันโด คนเก่ง รร.หอพระ

21/03/2565

โรงเรียนหอพระ เป็นสนามสอบ วิชาสามัญ

15/03/2565

รอบรั้ว..หอพระ สัมพันธ์ ชุมชน

08/03/2565

กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหอพระ

08/03/2565

งานนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหอพระ นำนักเรียนเข้ารับการฝึก

08/03/2565

โรงเรียนหอพระ พ่นยาป้องกันโรคไข้เลือดออก

08/03/2565

โรงเรียนหอพระ เป็นสนามสอบ O-NET ม.6

E-learning