08/02/2564

รร.หอพระ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ รร.โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ

08/02/2564

โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนและส่งเสริมนักกีฬายกน้ำหนักโรงเรียน

08/02/2564

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านดอนแก้วเนรมิตปัญญา

19/01/2564

โรงเรียนหอพระ รับสมัคร นักเรียนทุน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

16/01/2564

โรงเรียนหอพระ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลข้าราชการครูดีเด่น ระดับ สพม.34

16/01/2564

โรงเรียนหอพระ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

16/01/2564

โรงเรียนหอพระ ประชุมภาคี 4 ฝ่าย

16/01/2564

คณะครูโรงเรียนหอพระ ตรวจสุขภาพประจำปี

16/01/2564

ดร.สุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าพบ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

E-learning