08/05/2567

รร.หอพระ ร่วมเดินขบวนในนาม วัดดับภัย ร่วมงานสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์

08/04/2567

รร.หอพระ มอบตัว/รายงานตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

08/04/2567

รร.หอพระ มอบตัว/รายงานตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

08/04/2567

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

27/03/2567

รร.หอพระ สอบนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

25/03/2567

รร.หอพระ สอบนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567

25/03/2567

รร.หอพระจัดประชุมภาคี 4 ฝ่าย

25/03/2567

รร.หอพระ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2567

25/03/2567

รร.หอพระ เป็นสนามสอบวิชา A-Level ปีการศึกษา 2566

BK8