26/12/2566

นักเรียนโรงเรียนหอพระ รับทันการศึกษา OR ประจำปี 2566

26/12/2566

รองผู้อำนวยการโรงเรียนให้โอวาทนักเรียนในการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

26/12/2566

รร.หอพระ กิจกรรม วันคริสต์มาส ภายใต้แนวคิด “Amazing Creatures in Flower Wonderland“

25/12/2566

แผนการเรียนธุรกิจสมัยใหม่โรงเรียนหอพระ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ

25/12/2566

งานธนาคารโรงเรียนหอพระ ได้รับคอมพิวเตอร์ จากธนาคารออมสิน

25/12/2566

รร.หอพระ จัดกิจกรรม “ป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น”

25/12/2566

นักเรียนคนเก่ง รร หอพระ

13/12/2566

นักกีฬายูโด คนเก่ง รร.หอพระ

13/12/2566

รร.หอพระ เป็นสนามสอบ TGAT

BK8