10/10/2566

นักศึกษาวิชาทหาร รร.หอพระ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

10/10/2566

นักเรียนเยาวชนดีเด่น

02/10/2566

พิธีมุฑิตาจิต “เกษียณสุข…เกษมศานต์” ปี 2566

26/09/2566

รร.หอพระ ร่วมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Best of the Year 2023”

25/09/2566

โรงเรียนหอพระ ร่วมงานมุทิตาจิต “ร้อยรัก สานสายใย รวมใจ มุทิตา”

25/09/2566

ชุมนุมนาฏศิลป์ รร.หอพระ ร่วมกิจกรรมฟ้อนเล็บเทิดพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี 150 ปี เนื่องในวันประสูติ

25/09/2566

โรงเรียนหอพระ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ESPORTS & GAMES

21/09/2566

นักเรียน รร.หอพระ รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่

21/09/2566

นักเทควันโด คนเก่ง โรงเรียนหอพระ

BK8