03/03/2564

รร.หอพระ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงบูรณาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

03/03/2564

รร.หอพระ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา

03/03/2564

นักเรียน รร.หอพระ รับเกียรติบัตินักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

03/03/2564

รร.หอพระ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงบูรณาการให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2

03/03/2564

รร.หอพระ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงบูรณาการ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

22/02/2564

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

22/02/2564

โรงเรียนหอพระจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

22/02/2564

คณะครูกลุ่มสาระฯ วิทย์ คณิต เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติของโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

22/02/2564

โรงเรียนหอพระ มอบทุนการศึกษา จำนวน 19 ทุน ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

BK8