06/08/2566

รร.หอพระ ขอชื่นชมนักเรียนในเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2

06/08/2566

โรงเรียนหอพระ ขอชื่นชมนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ”

06/08/2566

นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา รร.หอพระ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

06/08/2566

โรงเรยนหอพระ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่

06/08/2566

โรงเรียนหอพระ ขอแสดงความยินดีกับครูผู้สอนดีเด่น สพม.ชม.

17/11/2565

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร หลักสูตรความร่วมมือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ “หลักสูตรศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่”

17/11/2565

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย ที่มีผลการเรียนดี

17/11/2565

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น ที่มีผลการเรียนดี

17/11/2565

กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Happy Halloweenในเทศกาลวันฮาโลวีน

E-learning