20/11/2566

รร.หอพระ แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ

20/11/2566

สภานักเรียน รร.หอพระ จัดกิจกรรม “ friday of fun “

20/11/2566

รร.หอพระ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเกาหลี

20/11/2566

รร.หอพระ แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง

20/11/2566

รร.หอะพระ แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนเมตตาศึกษา

20/11/2566

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Institute of Management: PIM) มอบเกียรติบัตรศึกษาหลักสูตรความร่วมมือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

14/11/2566

โรงเรียนหอพระยินดีต้อนรับคุณครู ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนหอพระ

14/11/2566

โรงเรียนหอพระ ยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม

14/11/2566

รร.หอพระ ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

BK8