17/11/2565

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 2/2565

17/11/2565

การจัดกิจกรรม การขับเคลื่อนโครงการป้องกันการเตรียมล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียน(Grooming)

17/11/2565

เกษียณสุข…เกษมศานต์ 2556

07/10/2565

ส่งเสริมศักยภาพ ลูกขาว-เหลือง

07/10/2565

รร.หอพระ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ลูกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

07/10/2565

รร.หอพระ จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธรรม) ให้นักเรียนระดับชั้น ม.3

07/10/2565

รร.หอพระ จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

06/10/2565

รร.หอพระ ขอชื่นชมและแสดงความยินดี กับนักยกน้ำหนักของโรงเรียนหอพระ สร้างชื่อในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”

06/10/2565

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ร่วมนำนักเรียนเข้าแข่งขันวันรพี

BK8