29/12/2564

แบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

20/09/2564

นักเรียนโรงเรียนหอพระ สร้างชื่อได้รางวัลเหรียญทองสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม

20/09/2564

โรงเรียนหอพระ ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

10/08/2564

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

[…]
29/07/2564

โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานศึกษา

29/07/2564

โรงเรียนหอพระ ร่วมกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ จัดการปฐมนิเทศน์ นักเรียนห้องเรียนธุรกิจสมัยใหม่

29/07/2564

โรงเรียนหอพระ ร่วมแสดงความเสียใจ

29/07/2564

โรงเรียนหอพระ นำคณะครูเข้าศึกษาดูงาน “งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา”

29/07/2564

งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมอบรม “งานจราจร”

E-learning