08/08/2566

ชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนหอพระ เข้าร่วมเปิดงานแสดงสินค้าฯ จังหวัดเชียงใหม่

08/08/2566

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมเตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

08/08/2566

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2566

08/08/2566

ศึกษาดูงานโรงเรียนหอพระ

08/08/2566

สุดยอด นักเรียนคนเก่ง หอพระ

08/08/2566

โรงเรียนหอพระ มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาวิชาทหาร

08/08/2566

แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการจัดการเรียน โดยเจ้าของภาษา

08/08/2566

รร.หอพระ ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566

07/08/2566

โรงเรียนหอพระ จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566

E-learning