08/03/2565

นักกีฬาคนเก่ง รร.หอพระ

08/03/2565

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูร่วมทำบุญ

02/01/2565

WE ARE HORPRA เราคือ ครอบครัวหอพระ

02/01/2565

โรงเรียนหอพระ รับการประเมินเพื่อเตรียมการเปิดเรียน On-site

[…]
02/01/2565

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนหอพระ ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2565

02/01/2565

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนหอพระ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำเยาวชน Gen Z Gen Strong

02/01/2565

นักเรียนโรงเรียนหอพระ คว้าเหรียญในกีฬานักยกน้ำหนักในการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

02/01/2565

นักเรียนโรงเรียนหอพระสร้างชื่อคว้าเหรียญเงินกีฬาคนพิการแห่งชาติ

02/01/2565

รร.หอพระ เป็นสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

E-learning
BK8