08/03/2565

โรงเรียนหอพระรับมอบหนังสือเรียน

08/03/2565

โรงเรียนหอพระ ให้การต้อนรับการตรวจสอบงานด้านการเงิน

08/03/2565

มอบตัว ม.1 และ ม.4 รอบโควต้า ปีการศึกษา 2565

08/03/2565

โรงเรียนหอพระ เป็นสนามสอบครูผู้ช่วย

08/03/2565

ทุนเรียนดี นักเรียน รร.หอพระ

08/03/2565

นักยกน้ำหนักโรงเรียนหอพระ สร้างชื่อ

08/03/2565

โรงเรียนหอพระ เปิดเรียนวันแรก หลังจากสถานการณ์โควิด

08/03/2565

โรงเรียนหอพระ ร่วมกิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2565

08/03/2565

โรงเรียนหอพระ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน On-site

E-learning