27/06/2565

โรงเรียนหอพระ ชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียน

27/06/2565

รับรายงานตัวมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565-2567

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ ร่วมจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือจราจร

25/03/2565

นักยกน้ำหนัก รร.หอพระ ชนะเลิศกีฬายกน้ำหนัก ศรีษะเกษเกมส์

23/03/2565

โรงเรียนหอพระ ให้การต้อนรับคณะกรรมการเตรียมการประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

22/03/2565

นักเทควันโด คนเก่ง รร.หอพระ

21/03/2565

โรงเรียนหอพระ เป็นสนามสอบ วิชาสามัญ

15/03/2565

รอบรั้ว..หอพระ สัมพันธ์ ชุมชน

E-learning