27/06/2565

โรงเรียนหอพระ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ ร่วมแสดงความเสียใจ

27/06/2565

รร.หอพระ ร่วมจัดกิจกรรมประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 3

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนหอพระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

27/06/2565

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565

27/06/2565

ปฐมนิเทศ นักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

27/06/2565

นักกีฬาเทควันโด รร.หอพระ ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

27/06/2565

รร.หอพระ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

E-learning
BK8