07/08/2566

งานธนาคารออมสินโรงเรียนหอพระ

07/08/2566

พิธีมอบสภาโรงเรียนหอพระ

07/08/2566

โรงเรียนหอพระ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

07/08/2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รร.ฟอพระ ร่วมกับสถาบัน EFL learning Centre

07/08/2566

รร.หอพระ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อน ในระบบ ESS Help Me

07/08/2566

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ รร.หอพระ จัดกิจกรรมร่วมกับ กลุ่ม Reach Chiang Mai

07/08/2566

จิตอาสานักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหอพระ

07/08/2566

รร.หอพระ ร่วมจัดกิจกรรมประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล

07/08/2566

โรงเรียนหอพระ ต้อนรับครูใหม่

E-learning
BK8