20/11/2566

รร.หอพระ แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง

20/11/2566

รร.หอะพระ แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนเมตตาศึกษา

20/11/2566

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Institute of Management: PIM) มอบเกียรติบัตรศึกษาหลักสูตรความร่วมมือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

14/11/2566

โรงเรียนหอพระยินดีต้อนรับคุณครู ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนหอพระ

14/11/2566

โรงเรียนหอพระ ยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม

14/11/2566

รร.หอพระ ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

14/11/2566

โรงเรียนหอพระ จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2566

14/11/2566

คณะครูโรงเรียนหอพระร่วมกฐินพระราชทาน

13/11/2566

กิจกรรมเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ VR และห้องเรียน VR เพื่อรองรับการเรียนด้วย TU Metaverse (T-Verse)

E-learning
BK8