18/08/2566

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญ

18/08/2566

กิจกรรมค่ายภาษาจีน ปีการศึกษา 2566

18/08/2566

งานสถาปนา โรงเรียนหอพระ ครบรอบ 82 ปี

13/08/2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหอพระ จัดค่ายศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น

13/08/2566

งานแนะแนวโรงเรียนหอพระ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

13/08/2566

งานอนามัยโรงเรียนจัดกิจกรรมฟันสะอาด

08/08/2566

เข้าร่วมตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566

08/08/2566

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

08/08/2566

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

E-learning