02/01/2565

นักเรียนโรงเรียนหอพระสร้างชื่อคว้าเหรียญเงินกีฬาคนพิการแห่งชาติ

02/01/2565

รร.หอพระ เป็นสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

02/01/2565

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหอพระ ร่วมแสดงความเสียใจ

02/01/2565

โรงเรียนหอพระ นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer (รอบเก็บตก)

02/01/2565

รร.หอพระ จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนหอพระ

02/01/2565

รร.หอพระ รับการตรวจเยี่ยมเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2/2564

02/01/2565

โรงเรียนหอพระ นำนักเรียน และคณะครู/บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็ม 2 และ เข็ม 3

02/01/2565

โรงเรียนหอพระ ขอขอบคุณ คุณเอมอร วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการภาคเหนือ บริษัท TCC GROUP ผู้ดูแลทรัทพย์สินของ ดร.เจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริภักดีกุล

02/01/2565

รร.หอพระ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบออนไลน์ “การใช้ Google Workspace for Education” ในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

E-learning