06/08/2566

รร.หอพระ ขอชื่นชมนักเรียนในเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2

06/08/2566

โรงเรียนหอพระ ขอชื่นชมนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ”

06/08/2566

นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา รร.หอพระ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

06/08/2566

โรงเรยนหอพระ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่

06/08/2566

โรงเรียนหอพระ ขอแสดงความยินดีกับครูผู้สอนดีเด่น สพม.ชม.

04/08/2566

ปีที่ 4 ฉบับที่ 52 ประจำเดือน มิถุนายน 2566

04/08/2566

ปี่ที่ 4 ฉบับที่ 51 ประจำเดือน มิถุนายน 2566

04/08/2566

ปีที่ 4 ฉบับที่ 50 ประจำเดือน มิถุนายน 2566

04/08/2566

ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 ประจำเดือน มิถุนายน 2566

E-learning