16/01/2564

โรงเรียนหอพระ สอน online ระหว่างวันที่ 5 -14 มกราคม 2564

16/01/2564

โรงเรียนหอพระ ประชุมผู้ปกครอง และรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

29/12/2563

รร.หอพระ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

29/12/2563

โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม วันขึ้นปีใหม่

29/12/2563

รร.หอพระ จัดกิจกรรม Merry Christmas

29/12/2563

รร.หอพระ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์

29/12/2563

นักเรียน รร.หอพระ ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม “เด็กดีเด่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่”

29/12/2563

รร.หอพระ นำนักเรียนเข้าทดสอบความรู้ภาคทฤษฏีนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 3

18/12/2563

รร.หอพระ จัดกิจกรรมสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

E-learning