18/08/2566

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2566

18/08/2566

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญ

18/08/2566

กิจกรรมค่ายภาษาจีน ปีการศึกษา 2566

18/08/2566

งานสถาปนา โรงเรียนหอพระ ครบรอบ 82 ปี

13/08/2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหอพระ จัดค่ายศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น

13/08/2566

งานแนะแนวโรงเรียนหอพระ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

13/08/2566

งานอนามัยโรงเรียนจัดกิจกรรมฟันสะอาด

11/08/2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

10/08/2566

ปีที่ 4 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน กรกฏาคม 2566

E-learning
BK8