29/12/2563

รร.หอพระ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์

29/12/2563

นักเรียน รร.หอพระ ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม “เด็กดีเด่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่”

29/12/2563

รร.หอพระ นำนักเรียนเข้าทดสอบความรู้ภาคทฤษฏีนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 3

18/12/2563

รร.หอพระ จัดกิจกรรมสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

18/12/2563

รร.หอพระ จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการ Enterpreneurship inspire Boost camp”

17/12/2563

รร.หอพระ ขอแสดงความยินดีและชื่นชม กับนักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียน

17/12/2563

รร.หอพระ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักกีฬายกน้ำหนักของโรงเรียน

10/12/2563

โรงเรียนหอพระ ร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

10/12/2563

รร.หอพระ ร่วมพิธีถวายพระราชกุศล ณ พระวิหารหลวงวัดสวนดอก

E-learning