21/03/2565

โรงเรียนหอพระ เป็นสนามสอบ วิชาสามัญ

15/03/2565

รอบรั้ว..หอพระ สัมพันธ์ ชุมชน

14/03/2565

จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 23 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565

14/03/2565

จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 22 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

10/03/2565

จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 21 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

10/03/2565

จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 20 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

10/03/2565

จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564

10/03/2565

จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564

08/03/2565

กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหอพระ

E-learning