07/12/2566

สพม.ชม. ตรวจเยี่ยม รร.หอพระ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

07/12/2566

รร.หอพระ แนะแนวการศึกษาต่อ ม. 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด

07/12/2566

แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น รร.หอพระ วัดระดับภาษาญี่ปุ่น(JLPT)2023

07/12/2566

คณะครูและบุคลากร รร.หอพระ เป็นกำลังใจให้ลูกขาว-เหลือง

07/12/2566

รร.หอพระ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

07/12/2566

รร.หอพระ เป็นศูนย์การแข่งขันนักเรียนเรียนรวม งานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

04/12/2566

ปีที่ 4 ฉบับที่ 65 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

04/12/2566

ปีที่ 4 ฉบับที่ 64 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

04/12/2566

ปีที่ 4 ฉบับที่ 63 ประจำเดือน ตุลาคม 2566

BK8