21/04/2564

รร.หอพระ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ระดับอุดมศึกษา

21/04/2564

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรม“พิธีปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน” ปีการศึกษา 2563

21/04/2564

โรงเรียนหอพระ เป็นสนามสอบการจัดการทดสอบทางการศึกษาฯ (O-NET ม.6)

21/04/2564

งานธนาคารโรงเรียนหอพระให้การต้องรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

21/04/2564

งานส่งเสริมประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564

24/03/2564

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวดี.ดีไซน์ ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์และปรับปรุงป้ายร้านค้าภายในโรงเรียนหอพระ

24/03/2564

OPEN HOUSE รร.หอพระ “สืบสานภูมิปัญญา. พัฒนาสู่อาชีพ”

21/03/2564

นักเรียนโรงเรียนหอพระ รับรางวัลเด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่

21/03/2564

งานธนาคารโรงเรียนหอพระ นำนักเรียนแผนการเรียน ศิลป์-บริหารธุรกิจสมัยใหม่ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้

E-learning