11/08/2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

10/08/2566

ปีที่ 4 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน กรกฏาคม 2566

10/08/2566

ปีที่ 4 ฉบับที่ 53 ประจำเดือน มิถุนายน 2566

08/08/2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหอพระ

08/08/2566

เข้าร่วมตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566

08/08/2566

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

08/08/2566

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

08/08/2566

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

08/08/2566

ค่ายเรียนรู้ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2566

BK8