28/05/2567

รร.หอพระ ประเมินครูผู้ช่วย

27/05/2567

รร.หอพระ ได้รับความอนุเคราะห์ จาก สมาคมกีฬายกน้ำหนัก

23/05/2567

รร.หอพระ จัดกิจกรรม วันวิสาขบูชา

21/05/2567

รร.หอพระ รับการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียน ฯ OBECQA

21/05/2567

โรงเรียนหอพระร่วมวางหรีดงานศพอดีตครูโรงเรียนหอพระ

21/05/2567

รร.หอพระ ต้อนรับครูใหม่สู่รั้วขาว-เหลือง

14/05/2567

รร.หอพระ รับการตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

14/05/2567

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

14/05/2567

คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2567

BK8