27/06/2565

งานนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหอพระ นำนักเรียนเข้ารับการทดสอบร่างกาย

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ ร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่

27/06/2565

ปฐมนิเทศน์นักเรียนห้องเรีียนปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา 2565

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนักเรียน

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ ร่วมแสดงความเสียใจ

27/06/2565

รร.หอพระ ร่วมจัดกิจกรรมประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 3

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนหอพระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

E-learning