13/03/2564

โรงเรียนหอพระ มีการจัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

13/03/2564

โรงเรียนหอพระ มอบรางวัลกิจกรรม “รักการอ่าน”

08/03/2564

ค่ายบูรณาการ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.ต้น รร.หอพระ

03/03/2564

รร.หอพระ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงบูรณาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

03/03/2564

รร.หอพระ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา

03/03/2564

นักเรียน รร.หอพระ รับเกียรติบัตินักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

03/03/2564

รร.หอพระ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงบูรณาการให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2

03/03/2564

รร.หอพระ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงบูรณาการ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

22/02/2564

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

E-learning