21/09/2566

นักเรียน รร.หอพระ รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่

21/09/2566

นักเทควันโด คนเก่ง โรงเรียนหอพระ

21/09/2566

ปีที่ 4 ฉบับที่ 57 ประจำเดือน สิงหาคม 2566

21/09/2566

ปีที่ 4 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน สิงหาคม 2566

21/09/2566

ปีที่ 4 ฉบับที่ 55 ประจำเดือน สิงหาคม 2566

19/09/2566

โครงการฝึกอบรมการสอนโดยครูชาวต่างประเทศ กับโรงเรียนอีเอฟแอล เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ (EFL learning centre)

19/09/2566

ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

18/09/2566

จัดกิจกรรม ภาษาญี่ปุ่น

18/09/2566

จัดกิจกรรมบูรณาการสู่อาชีพ

E-learning
BK8