02/01/2565

ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง คระครูและลุคลากรโรงเรียนหอพระ ร่วมเดินทางส่ง ครูนริศรา พรมศิริ ซึ่งย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง จังหวัดเชียงใหม่

02/01/2565

รร.หอพระ จัดงานมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ “เกษียณสุข เกษมศานต์” 2564

02/01/2565

งานมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ ประจำปี 2564

20/09/2564

นักเรียนโรงเรียนหอพระ สร้างชื่อได้รางวัลเหรียญทองสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม

20/09/2564

โรงเรียนหอพระ ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

29/07/2564

โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานศึกษา

29/07/2564

โรงเรียนหอพระ ร่วมกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ จัดการปฐมนิเทศน์ นักเรียนห้องเรียนธุรกิจสมัยใหม่

29/07/2564

โรงเรียนหอพระ ร่วมแสดงความเสียใจ

29/07/2564

โรงเรียนหอพระ นำคณะครูเข้าศึกษาดูงาน “งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา”

E-learning