08/03/2565

โรงเรียนหอพระ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน”

08/03/2565

รร.หอพระ จัดกิจกรรม วันมาฆบูชา

08/03/2565

โรงเรียนหอพระ เป็นสนามสอบ O-NET ม.3

08/03/2565

โรงเรียนหอพระรับมอบหนังสือเรียน

08/03/2565

โรงเรียนหอพระ ให้การต้อนรับการตรวจสอบงานด้านการเงิน

08/03/2565

มอบตัว ม.1 และ ม.4 รอบโควต้า ปีการศึกษา 2565

08/03/2565

โรงเรียนหอพระ เป็นสนามสอบครูผู้ช่วย

08/03/2565

ทุนเรียนดี นักเรียน รร.หอพระ

08/03/2565

นักยกน้ำหนักโรงเรียนหอพระ สร้างชื่อ

E-learning