09/11/2566

มอบทุนการศึกษา “ชาวเกาหลี”

09/11/2566

รร.หอพระ มอบเกียรติบัตรวัน ฮาโลวีน

09/11/2566

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเเพื่อ เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย รร.หอพระ

09/11/2566

คำสั่ง มอบหมายให้ครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

31/10/2566

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรม “Happy Halloween”

30/10/2566

พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

30/10/2566

สภานักเรียนโรงเรียนหอพระ ร่วมกิจกรรม “การรู้เท่าทันสื่อ ฯ “

26/10/2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

24/10/2566

โรงเรียนหอพระ เปิดภาคเรียนที่ 2/2566

E-learning