08/03/2565

โรงเรียนหอพระ เปิดเรียนวันแรก หลังจากสถานการณ์โควิด

08/03/2565

โรงเรียนหอพระ ร่วมกิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2565

08/03/2565

โรงเรียนหอพระ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน On-site

08/03/2565

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน

08/03/2565

โรงเรียนหอพระได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิค

08/03/2565

นักกีฬาคนเก่ง รร.หอพระ

08/03/2565

นักกีฬาคนเก่ง รร.หอพระ

08/03/2565

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูร่วมทำบุญ

02/01/2565

WE ARE HORPRA เราคือ ครอบครัวหอพระ

E-learning