03/10/2563

โรงเรียนหอพระ จัดงานเกษียณอายุราชการ “เกษียณสุข เกษมศานต์”

01/10/2563

ประเมินวิทยฐานะชำนาญการ (ว21)

01/10/2563

ประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 21)

30/09/2563

คณะครูโรงเรียนหอพระ ร่วมงานอบรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีฯ และเชิดชูเกียรติข้าราชการครู

30/09/2563

โรงเรียนหอพระ เป็นสนามสอบ สำนักงาน กพ.

24/09/2563

โรงเรียนหอพระ มอบเงินทุนการศึกษา เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 1/2563

24/09/2563

โรงเรียนหอพระ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 24 ทุน

24/09/2563

ทีมยกน้ำหนักโรงเรียนหอพระ ร่วมการแข่งขัน EGAT ณ จังหวัดนครสวรรค์

23/09/2563

นักเรียนโรงเรียนหอพระ รับทุนการศึกษา ปตท.

E-learning