07/08/2566

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ รร.หอพระ จัดกิจกรรมร่วมกับ กลุ่ม Reach Chiang Mai

07/08/2566

จิตอาสานักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหอพระ

07/08/2566

รร.หอพระ ร่วมจัดกิจกรรมประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล

07/08/2566

โรงเรียนหอพระ ต้อนรับครูใหม่

07/08/2566

รร.หอพระ เปิดภาคเรียนที่ 1/2566

07/08/2566

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

07/08/2566

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 1/2566

07/08/2566

โรงเรียนหอพระ ให้การต้อนรับนายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.พร้อมคณะ

07/08/2566

สุดยอดนักยกน้ำหนักคนเก่ง โรงเรียนหอพระ

E-learning