24/03/2564

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวดี.ดีไซน์ ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์และปรับปรุงป้ายร้านค้าภายในโรงเรียนหอพระ

24/03/2564

OPEN HOUSE รร.หอพระ “สืบสานภูมิปัญญา. พัฒนาสู่อาชีพ”

21/03/2564

นักเรียนโรงเรียนหอพระ รับรางวัลเด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่

21/03/2564

งานธนาคารโรงเรียนหอพระ นำนักเรียนแผนการเรียน ศิลป์-บริหารธุรกิจสมัยใหม่ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้

21/03/2564

รร.หอพระ มอบทุนการศึกษาประเภท “ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี” จำนวน 17 ทุน

21/03/2564

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท (FERC) มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนหอพระ

21/03/2564

โรงเรียนหอพระ เป็นสนามสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

13/03/2564

Horpra Sports Game ประจำปีการศึกษา 2563

13/03/2564

งานธนาคารโรงเรียนหอพระ นำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้และดูงานธนาคารโรงเรียน

E-learning