22/01/2567

ชาวเกาหลี มอบทุนการศึกษา

22/01/2567

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รร.หอพระ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

22/01/2567

รางวัล “เด็กดีเด่น” ในวันเด็กแห่งชาติ

22/01/2567

กิจกรรม ค่ายลูกเสือ ระดับ ชั้น ม.2 และ ม.3 ณ ค่ายลูกเสือชุ่มจิตต์

22/01/2567

นักเรียนเยาวชนดีเด่น

22/01/2567

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (ชาย) โรงเรียนหอพระ ทำการฝึกภาคสนาม

22/01/2567

รร.หอพระ จัดค่ายลูกเสือ Day Camp ลูกเสือ ม.1

22/01/2567

กิจกรรม การทำโคมผัดลานนา นักเรียนระดับชั้น ม.1

08/01/2567

รร.หอพระ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูดณพร อินจับ ซึ่งได้รับคำสั่งย้ายไปรับราชการ

BK8