26/10/2563

โรงเรียนหอพระ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

26/10/2563

นักเรียนโรงเรียนหอพระ ร่วมกิจกรรม L.C.C Open House ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

19/10/2563

โรงเรียนหอพระ ร่วมลงนามความร่วมมือการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น

16/10/2563

งานแนะแนวโรงเรียนหอพระ เข้าร่วมโครงการ “HUSOC OPEN HOUSE 2020” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

14/10/2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รร.หอพระ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย”

14/10/2563

โรงเรียนหอพระ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมฯ

09/10/2563

กิจกรรมวัยทีน วัยใส ห่างไกลแอลกอฮอล์

07/10/2563

ขวัญและกำลังใจ โรงเรียนหอพระ

03/10/2563

โรงเรียนหอพระ จัดประชุมผู้ปกครองลงนามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

E-learning