08/08/2566

สุดยอด นักเรียนคนเก่ง หอพระ

08/08/2566

โรงเรียนหอพระ มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาวิชาทหาร

08/08/2566

แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการจัดการเรียน โดยเจ้าของภาษา

08/08/2566

รร.หอพระ ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566

07/08/2566

โรงเรียนหอพระ จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566

07/08/2566

รร.หอพระ จัดกิจกรรม “อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์”

07/08/2566

งานธนาคารออมสินโรงเรียนหอพระ

07/08/2566

พิธีมอบสภาโรงเรียนหอพระ

07/08/2566

โรงเรียนหอพระ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

E-learning
BK8