25/01/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเปิดบ้านวิชาการหอพระ 2566 “สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ”

23/01/2567

ชุมนุมเกาหลี โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรม “การเรียนรู้วัฒนธรรมจากเกาหลี”

23/01/2567

กิจกรรมแนะแนว “ความสำคัญของภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานและเรียนต่อในอนาคต” สำหรับ แผนการเรียน ภาษาญี่ปุ่น รร.หอพระ

23/01/2567

วงสตริง Ending Band โรงเรียนหอพระ ได้เข้าร่วมงาน ”เปิดบ้านสานฝัน วันนวัตกรรม POLY OPEN HOUSE 2024”

23/01/2567

แผนการเรียนธุรกิจสมัยใหม่ โรงเรียนหอพระ ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

23/01/2567

คณะครูและบุคลากร รร.หอพระ ร่วมกิจกรรม วันครู ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

23/01/2567

อบจ.มอบรางวัล “เด็กดีเด่น” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

23/01/2567

นักเรียน รร.หอพระ ได้รับทุนชาวเกาหลี

22/01/2567

ชาวเกาหลี มอบทุนการศึกษา

BK8