12/06/2564

รร.หอพระ มอบผลการเรียน พร้อมอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับนักเรียน ชั้น ม.2 , ม.3, ม.5 และ ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1/2564

12/06/2564

โรงเรียนหอพระ ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติ “นางสาวมาเรีย วิกตอเรีย. ลูซอน. ลามาส” จากประเทศฟิลิปปินส์

12/06/2564

นายเสกสรรค์ คันธวี ศิษย์เก่าโรงเรียนหอพระ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน รร.หอรพะ

12/06/2564

โรงเรียนหอพระ จัดประชุมปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2564

12/06/2564

โรงเรียนหอพระ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียน1/2564 ผ่านระบบ Microsoft Team

12/06/2564

โรงเรียนหอพระ ได้รับการรับรองผ่านการประเมิน “สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19”

21/04/2564

โรงเรียนหอพระ โดยงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศ

21/04/2564

โรงเรียนหอพระ ได้เข้าร่วมพิธีกับทางจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในพิธีวันพระบาทสมพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

21/04/2564

โรงเรียนหอพระ ได้มีการจัด”อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาชีพ”ประจำปีการศึกษา 2563

E-learning