07/12/2566

คณะครูและบุคลากร รร.หอพระ เป็นกำลังใจให้ลูกขาว-เหลือง

07/12/2566

รร.หอพระ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

07/12/2566

รร.หอพระ เป็นศูนย์การแข่งขันนักเรียนเรียนรวม งานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

04/12/2566

ปีที่ 4 ฉบับที่ 65 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

04/12/2566

ปีที่ 4 ฉบับที่ 64 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

04/12/2566

ปีที่ 4 ฉบับที่ 63 ประจำเดือน ตุลาคม 2566

04/12/2566

ปีที่ 4 ฉบับที่ 62 ประจำเดือน ตุลาคม 2566

04/12/2566

ปีที่ 4 ฉบับที่ 61 ประจำเดือน ตุลาคม 2566

01/12/2566

นักกีฬายูยิตสู รร.หอพระ สร้างชื่อ

BK8