19/07/2565

โรงเรียนหอพระ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

08/07/2565

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนา สพฐ. 7 กรกฏาคม 2565

28/06/2565

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรม “ สืบสานอนุรักษ์ภาษาชาติ เชิดชูปราชญ์กลอน สุนทรภู่”

27/06/2565

งานนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหอพระ นำนักเรียนเข้ารับการทดสอบร่างกาย

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ ร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่

27/06/2565

ปฐมนิเทศน์นักเรียนห้องเรีียนปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา 2565

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนักเรียน

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

E-learning