05/12/2563

โรงเรียนหอพระ ยินดีต้อนรับ ลูกหอพระ สู่รั้ว ขาว-เหลือง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

23/11/2563

ติวสอบวัดระดับนานาชาติภาษาญี่ปุ่น (JLPT 2020)

18/11/2563

ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

16/11/2563

ศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนพระราชทาน พร้อมร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน

16/11/2563

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน

16/11/2563

มอบเกียรติบัตรกิจกรรม วัน Halloween Day

10/11/2563

กิจกรรมตามโครงการ “ธรรมสัญจร” จากมูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม

05/11/2563

กิจกรรม อำลาสถาบัน

05/11/2563

โรงเรียนหอพระ รับทุนการศึกษาเรียนฟรี จาก AUA

E-learning