06/10/2565

รร.หอพระ ขอชื่นชมและแสดงความยินดี กับนักยกน้ำหนักของโรงเรียนหอพระ สร้างชื่อในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”

06/10/2565

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ร่วมนำนักเรียนเข้าแข่งขันวันรพี

23/08/2565

นักเรียน รร.หอพระ สร้างชื่อ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

23/08/2565

ส่งเสริมศักยภาพ ลูกหอพระ

23/08/2565

ค่ายเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น รร.หอพระ

23/08/2565

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

19/07/2565

โรงเรียนหอพระ รับการนิเทศติดตามการดำเนินตามนโยบาย Quick Policy

19/07/2565

โรงเรียนหอพระ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

08/07/2565

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนา สพฐ. 7 กรกฏาคม 2565

E-learning