05/11/2563

กิจกรรม อำลาสถาบัน

05/11/2563

โรงเรียนหอพระ รับทุนการศึกษาเรียนฟรี จาก AUA

01/11/2563

ประเพณี ยี่เป็ง หอพระ

01/11/2563

Halloween Horpra

28/10/2563

นักเรียนโรงเรียนหอพระเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

26/10/2563

โรงเรียนหอพระ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

26/10/2563

นักเรียนโรงเรียนหอพระ ร่วมกิจกรรม L.C.C Open House ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

19/10/2563

โรงเรียนหอพระ ร่วมลงนามความร่วมมือการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น

16/10/2563

งานแนะแนวโรงเรียนหอพระ เข้าร่วมโครงการ “HUSOC OPEN HOUSE 2020” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

E-learning