27/06/2565

โรงเรียนหอพระ เป็นสนามสอบ กพ.

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ อบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมครูสู่ผลลัพธ์ PA”

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา(เดิม) ณ อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ ชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียน

27/06/2565

รับรายงานตัวมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565-2567

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ ร่วมจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือจราจร

E-learning