13/02/2567

ปีที่ 4 ฉบับที่ 67 ประจำเดือน ธันวาคม 2566

13/02/2567

ปีที่ 4 ฉบับที่ 66 ประจำเดือน ธันวาคม 2566

07/02/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ฯ

06/02/2567

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

02/02/2567

นักเรียนคนเก่ง หอพระ

02/02/2567

ศิลปิน วง indigo มอบกีต้าโปร่งให้โรงเรียนหอพระเพื่อเป็นการสนับสนุนในการจัดการศึกษา

02/02/2567

เปิดบ้านวิชาการ รร.หอพระ “สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2566

31/01/2567

โรงเรียนหอพระ ยินดีต้อนรับ คุณครูท่านใหม่ วิชาเอกสังคมศึกษาฯ สู่รั้วขาว-เหลือง

31/01/2567

แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนหอพระ ร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

E-learning
BK8