14/10/2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รร.หอพระ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย”

14/10/2563

โรงเรียนหอพระ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมฯ

09/10/2563

กิจกรรมวัยทีน วัยใส ห่างไกลแอลกอฮอล์

07/10/2563

ขวัญและกำลังใจ โรงเรียนหอพระ

03/10/2563

โรงเรียนหอพระ จัดประชุมผู้ปกครองลงนามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

03/10/2563

โรงเรียนหอพระ จัดงานเกษียณอายุราชการ “เกษียณสุข เกษมศานต์”

01/10/2563

ประเมินวิทยฐานะชำนาญการ (ว21)

01/10/2563

ประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 21)

30/09/2563

คณะครูโรงเรียนหอพระ ร่วมงานอบรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีฯ และเชิดชูเกียรติข้าราชการครู

E-learning