16/11/2563

ศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนพระราชทาน พร้อมร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน

16/11/2563

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน

16/11/2563

มอบเกียรติบัตรกิจกรรม วัน Halloween Day

10/11/2563

กิจกรรมตามโครงการ “ธรรมสัญจร” จากมูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม

05/11/2563

กิจกรรม อำลาสถาบัน

05/11/2563

โรงเรียนหอพระ รับทุนการศึกษาเรียนฟรี จาก AUA

01/11/2563

ประเพณี ยี่เป็ง หอพระ

01/11/2563

Halloween Horpra

28/10/2563

นักเรียนโรงเรียนหอพระเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

E-learning