08/08/2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหอพระ ร่วมจัดกิจกรรม “วันทานาบาตะ” (Tanabata)

08/08/2566

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรม “Active Shooter หนี ซ่อน สู้”

08/08/2566

งานอนามัยโรงเรียน นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก(HPV)

08/08/2566

นักเรียนโรงเรียนหอพระ รับทุนการศึกษามูลนิธิเอโตะ ประจำปีการศึกษา 2566

08/08/2566

โรงเรียนหอพระ เป็นสนามสอบ กพ.

08/08/2566

ชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนหอพระ เข้าร่วมเปิดงานแสดงสินค้าฯ จังหวัดเชียงใหม่

08/08/2566

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมเตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

08/08/2566

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2566

08/08/2566

ศึกษาดูงานโรงเรียนหอพระ

E-learning
BK8